Dansk Projektledelse

Ud over konsulentaktiviteterne
varetog vi i 1995-2015 sekretariatet for:

Foreningen Dansk Projektledelse
IPMA Certificeringsprogrammet for projektledere
Symposiet Projektledelse
NORDNET Netværket for Projektforeninger i Norden
IPMA Advanced Courses in Project Management

Foreningen Dansk Projektledese er en not-for-profit-forening, hvis formål er at skabe bedre projektledelse i Danmark.

Dette gøres igennem udbud af seminarer/på-vej-hjem-møder, Symposier, publikationer, udbud af IPMA Certificering i Danmark og meget andet.

Vi har udover varetagelse af sekretariatet for Dansk Projektledelse også været tovholder på mange af foreningens insatsområder - herunder Symposier, selvvurderingsværktøjet "NCB Kompetencer i projektledelse" etc.

Du kan læse mere om Dansk Projektledelse her

fangel-logo