Introduktion

Vi er konsulenter i at forbedre jeres ledelse af projekter - og fokuserer på at konsulentassistancen skaber merværdi hos vores samarbejdspartnere / kunder.

Vi opfatter projektledelse som systematiseret sund fornuft, og det er vores erfaring, at de fleste godt ved, hvad der fremmer vellykkede projekter. Udfordringen i en travl hverdag er at få foretaget den form for projektledelse, som man godt ved er rigtig!

For at give plads til at udfolde den sunde fornuft, har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at effektivisere projekternes tilblivelsesproces. Til en effektiv tilblivelse af et projekt hører, at du først i forberedelsesfasen skaber grundlaget for ”at dømme projekt” – og siden gennem en aktiv projektopstart får engageret alle deltagerne og lægger grunden til et effektivt samarbejde.

Hvad angår samarbejdet mellem virksomheden og konsulenten er det vores erfaring, at effekten vokser i takt med at nøglepersoner i virksomheden engagerer sig i tiltagene til forbedret ledelse af projekter, herunder tilblivelsen af projekter – og siden påtager sig rollen som interne konsulenter.

Fangel Consulting blev initieret af Morten Fangel i 1975 – og siden da har assisteret en lang række private og offentlige virksomheder, både her i landet, i de øvrige nordiske lande samt i og uden for Europa.

Morten-Fangel